8M

DIA DE LA DONA

8 motius per demanar la IGUALTAT al món de l’empresa

2023

8M 2023: un dia per celebrar i continuar lluitant

El 8 de març és el Dia Internacional de la Dona i marca un moment important per celebrar els èxits de les dones de tot el món. Com a part de la nostra missió, la Fundació SORLI treballa per empoderar dones i nenes a la seva vida professional i personal.

Per commemorar aquest dia, hem volgut compartir amb tu 8 motius per demanar la IGUALTAT al món de l’empresa.

Aquest dia ens recorda per què no hem d’oblidar mai fins a quin punt hem arribat, però també ens empeny a treballar per aconseguir millors coses per a les generacions properes.

 Continuem lluitant pel que és just!

8 motius

Carta de l’Anna Sorli

Agenda 8M

Butlletí Especial 8M

8 motius per demanar la igualtat

Perquè els processos de selecció no són neutres, encara que ens agradaria que ho fossin

En igualtat de condicions, les dones tenen un 30 % menys de probabilitats de ser citades a una entrevista de feina que els homes amb un perfil similar.

El sou ofert a una dona amb el mateix currículum que un home és un 25 % menor.

Dia de la dona

Perquè la desigualtat suposa una pèrdua de talent femení

Hi ha 32.595 dones amb formació superior que han abandonat prematurament la seva professió per la falta de mesures per conciliar la feina amb la vida familiar.

La pèrdua de talent femení repercuteix directament tant en la productivitat i beneficis de les empreses com en l’ambient de treball.

dia de la dona

Perquè les promocions en les empreses són desiguals i es basen en un biaix de gènere inconscient

Els estudis demostren que les companyies amb almenys un 30 % de dones directives obtenen un 15 % més de beneficis. També són objecte de menys infraccions i demandes relacionades amb l’activitat pròpia de l’empresa.

A Espanya, només tres dels trenta-cinc gegants de l’Ibex estan liderats per directives.

dia de la dona

Perquè la igualtat salarial faria créixer el PIB 231.000 milions

La bretxa de gènere entre dones i homes té un impacte negatiu en l’economia i un cost en termes d’oportunitats, a més d’incidir directament o indirectament en el PIB a través del mercat laboral. La diferència de salaris afecta negativament no només les dones, sinó també el sistema econòmic general: la igualtat salarial sumaria 230.847 milions al PIB espanyol —cosa que suposaria un augment del 18,5 %— i contribuiria a crear 3,2 milions de llocs de treball entre les dones.

Amb la igualtat salarial tothom hi surt guanyant, especialment l’economia.

8m 2023

Perquè la corresponsabilitat en la distribució del temps és una tasca pendent

Les mesures enfocades a la conciliació entre la vida familiar i laboral milloren les relacions interpersonals, afavoreixen el desenvolupament professional i redueixen l’estrès.

Malgrat els seus nombrosos beneficis, les reduccions de jornada per guarda legal són majoritàriament demanades per dones.

dia de la dona

Perquè les professions millor valorades i amb projecció en el futur estan altament masculinitzades

Les dones continuen sent minoria en el món de la informàtica, la tecnologia de la informació digital, la física, les matemàtiques i l’enginyeria. Aquests són els camps que estan impulsant la revolució digital i, per tant, moltes de les feines del futur.

La falta de diversitat en certs sectors laborals manté les desigualtats de gènere, com, per exemple, pel que fa als salaris i a les promocions, entre d’altres.

Dia de la dona Fundacio SORLI 2023

Perquè l’assetjament sexual continua sent normalitzat i invisible

Els protocols són una eina indispensable per prevenir, detectar i actuar davant l’assetjament sexual. L’aplicació de protocols ajuda a evitar l’aparició de comportaments propis de l’assetjament sexual i les sancions. A més, un ambient laboral sa i lliure de violències millorarà la salut de totes les persones que hi treballen.

El 30 % de les empreses NO disposa d’un protocol d’assetjament sexual.

DIA DE LA DONA 2023

Perquè els departaments de comunicació no tenen formació en perspectiva de gènere i perpetuen estereotips

El llenguatge sexista en les comunicacions de les empreses manté dinàmiques desiguals que naturalitzen el sexisme.

Els canvis en el llenguatge permeten crear noves realitats i escenaris en què una societat igualitària és possible. Si canviem les expressions i maneres en què ens comuniquem, aconseguirem eliminar estereotips negatius i crearem una societat més justa i diversa.

Anna Sorli: Dia Internacional de la Dona

anna sorli carta 8M

Només 6 de cada 100 CEO som dones

El 8 de març (8M) és el Dia Internacional de la Dona; una jornada que se celebra arreu del món i commemora diversos fets històrics, que van suposar un abans i un després en la consecució dels drets de les dones.

Hem arribat molt lluny, però, com a dona i empresària, soc conscient que com a societat tenim molt a fer, sobretot a l’àmbit laboral, on de fet, només 6 de cada 100 CEO som dones.

La cultura empresarial encara es construeix en clau masculina, però aquesta tendència es pot revertir. Aconseguirem que al món de l’empresa s’entengui, que treballar per a la igualtat surt a compte.

Una empresa igualitària té més beneficis, és més innovadora i estableix relacions més sanes per a tothom.

Els estudis demostren que quan a les empreses intervenen tant dones com homes, es prenen millors decisions, ja que es tenen en compte les diferents visions.

Aquest és el gran repte a què ens enfrontem al món de l’empresa. Amb la suma de l’esforç, el talent i les potencialitats de cada persona, hem de convertir l’espai laboral, i, per extensió, la societat, en un lloc més just i igualitari per a tothom.

Anna Sorli, Presidenta Fundació SORLI

Agenda 8M

butlleti dia de la dona 8m

QUODLIBET:

BUTLLETÍ

ESPECIAL

8M 2023