La bretxa salarial. Què representa i com calcular-la (6)

Què és la bretxa salarial?

La bretxa salarial és un indicador estadístic expressat en percentatge que proporciona informació sobre la diferència entre el salari percebut entre homes i dones d’una mateixa organització. Actualment la bretxa salarial a Catalunya és del 22,2%; dit d’una altra manera, si l’home guanyés 100.000€ anuals, la dona guanyaria 77.800€.

Com es calcula la bretxa salarial?

El càlcul de la bretxa salarial és essencial quan s’elabora el diagnòstic per al Pla d’Igualtat. Ens permet detectar els espais amb més desigualtat econòmica i els factors que l’originen.

Per poder comparar dades consistents i lliures de variables que puguin desvirtuar-les (com baixes o jornades reduïdes), és important extreure la renda normalitzada. Per fer-ho, caldrà extrapolar tots els salaris de la plantilla a temps complet i durant un any sencer.

Aquest import ens permetrà calcular i comparar la mitja del salari anual d’homes i de dones; un càlcul consistent en la suma del total meritat del grup d’homes o del grup de dones, dividit pel nombre de persones de cada grup. Un cop obtingudes les mitges, ja podem conèixer la bretxa salarial amb la següent fórmula:

Bretxa salarial

Quan el resultat d’aquesta fórmula és positiu, la diferència de salaris és favorable als homes, mentre que si obtenim una bretxa negativa, la diferència és favorable a les dones.

I si trobem diferències, com ho fem?

No obstant,  si volem observar a on i què causa aquestes diferències entre dones i homes de l’entitat cal tenir en compte més variables, com la categoria professional, el lloc de treball o l’antiguitat. Per calcular-ho, sempre utilitzarem la mateixa fórmula, però compararem la mitja del salari anual només per aquelles persones que ocupen un determinat lloc de treball (per exemple, el salari anual mig que perceben en un any els programadors i les programadores).

Veiem un exemple

Tenim una empresa de 8 persones, 4 dones i 4 homes, i en el 2020 els homes han tingut un salari anual mig de 25.000€, mentre que el salari anual mig de les dones ha estat de 20.000€.

Bretxa salarial Bretxa salarial

En aquesta empresa, els homes han cobrat un 20% més que les dones; aquesta desigualtat, però, està causada pels llocs de treball que ocupen totes les persones de l’empresa, ja que si comparem el salari del personal tècnic o de la secretària, no s’observen diferències.

En el proper article trobaràs elements importants per a fer un bon càlcul de la bretxa salarial i et donarem més pistes per a interpretar aquest indicador.

Tens algun dubte sobre el concepte igualtat, equitat o discriminació? Mira el nostre glossari.

Vols informar-te? Envia’ns un correu:

    Voldria...

    També et pot interessar:

    Per |2021-09-13T12:51:26+02:00juny 3rd, 2021|Bretxa salarial, Fundació Sorli, Igualtat de gènere|3 Comentaris

    Comparteix aquesta història, tria la teva plataforma!

    Go to Top