La comissió d’igualtat a l’empresa: Constitució i negociació (4)

El passat 13 d’octubre de 2020 es publicava el Real Decret 901/2020, que modifica la regulació i registre dels Plans d’Igualtat i aclareix com ha de formar-se i quines funcions té la comissió d’igualtat a l’empresa.

Què és la comissió d’igualtat?

La comissió d’igualtat és un òrgan consultiu i de seguiment, format de manera paritària per representants de l’empresa i de les persones treballadores. Com a regla general, hi podran participar membres del comitè d’empresa, les delegades i els delegats de personal o les seccions sindicals quan, en conjunt, sumin la majoria dels membres del comitè.

Ha de tenir un màxim de sis membres per cada part i s’ha de promoure la composició equilibrada entre dones i homes a cadascuna de les dues parts.

Quin és l’objectiu de la comissió d’igualtat?

L’objectiu final de la comissió és vetllar i garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, així com informar i/o assessorar al personal de l’entitat en matèria d’igualtat. En la majoria de casos, la comissió d’igualtat també és la comissió negociadora que, com s’explica al article 6 del RD 901/2020, disposa de les següents competències:

 1. La negociació i l’elaboració del diagnòstic, així com la negociació de les mesures que integren el pla d’igualtat.
 2. L’elaboració de l’informe amb els resultats del diagnòstic.
 3. La identificació de les mesures prioritàries en vista del diagnòstic, el seu àmbit d’aplicació, els mitjans materials i humans necessaris per a la seva implantació i les persones o òrgans responsables, incloent-hi un cronograma d’actuacions.
 4. L’impuls de la implantació del pla d’igualtat en l’empresa.
 5. La definició dels indicadors de mesurament i els instruments de recollida d’informació necessaris per fer el seguiment i l’avaluació del grau de compliment de les mesures implantades.
 6. Totes les altres funcions que li puguin atribuir la normativa i el conveni col·lectiu aplicables o que acordi la mateixa comissió. Això inclou la tramesa del pla d’igualtat, que s’ha d’aprovar davant l’autoritat laboral competent als efectes del registre, el dipòsit i la publicació.

La importància de la cooperació en els membres de la comissió

És fonamental que hi hagi una actitud cooperativa entre els membres de la comissió, intentant deixar al marge altres àmbits de debat (si n’hi ha) entre la representació de l’empresa i la de les persones.  Aquesta cooperació es pot assolir recordant en cada sessió que s’ha de mantenir l’objectiu comú d’assolir la Igualtat a l’empresa, i per tant la millora en el benestar i en el rendiment de tot el personal.

La comissió d’igualtat marcarà els objectius d’acord a les seves necessitats i circumstàncies, quan i com es trobarà al llarg de l’any, el nombre mínim de persones presents per a fer efectiva la reunió i les decisions que es prenguin, tot el relatiu a les votacions, etc.

Hi ha models de constitució i funcionament de la comissió d’igualtat, així com models de d’acords i actes de les reunions que poden ajudar a les empreses que estan començant ara aquest procés.

En el proper article escriurem sobre el diagnòstic, per tal que sigui una bona eina de treball per elaborar les mesures correctores.

Vols informar-te? Envia’ns un correu:

  Voldria...

  També et pot interessar:

  Per |2021-09-13T12:42:55+02:00abril 30th, 2021|Fundació Sorli, Igualtat de gènere|1 Comment

  Comparteix aquesta història, tria la teva plataforma!

  Go to Top