La diversitat genera retenció de talent i productivitat (1a part)

En els últims anys, les empreses han mostrat un fort compromís i interès per transformar les seves polítiques i cultura empresarial amb l’objectiu de ser més igualitàries i socialment responsables. Tenint en compte que les empreses són agents de canvi, és d’una importància cabdal aprendre a gestionar la diversitat de forma efectiva i competitiva. És per això que, amb motiu del Dia Internacional de l’Orgull LGBT+, parlarem dels beneficis que comporta integrar una perspectiva diversa, integral i plural en la cultura organitzativa.

Una radiografia de la societat actual.

Aproximadament el 5-10% de la població es considera “no heterosexual”, per tant, és probable que en la empresa també es mantingui un percentatge similar. Per exemple, en una plantilla formada per 1.000 persones, suposaríem que 50-150 professionals pertanyen al col·lectiu LGBT. En aquest sentit, l’estudi Las personas LGBT en el ámbito del empleo en España 1 demostra que gairebé el 50% de les persones LGBT es senten pressionades o obligades a ocultar la seva orientació o identitat de gènere en l’entorn laboral. Les causes més freqüents per aquesta ocultació tindrien a veure amb la por als rumors, comentaris o prejudicis, o a la consideració que ningú ha de fer res amb la seva vida “privada”, evitant així donar explicacions als seus companys/es.

Per consegüent, generar un entorn d’espai inclusiu i respectuós ajuda a crear un clima de confiança i seguretat per a les persones LGBT, cosa que es tradueix en una sèrie de beneficis per a les persones treballadores i per a l’empresa:

¿Quins són els beneficis d’incloure la diversitat LGBT en l’empresa?

1. Atracció, captació i retenció de talent: les persones LGBT que han “sortit de l’armari” i perceben un entorn de feina favorable i compromès, tenen tendència a comprometre’s més amb el projecte de l’empresa.

Al mateix temps s’enforteix la relació entre les persones treballadores.

2. Desenvolupament de la innovació i equips més creatius: la diversitat en la empresa estimula la creativitat i enriqueix la plantilla. Les persones LGBT+ no es sentiran “cohibides” i treballaran amb tota comoditat i autenticitat, de manera que aportaran idees i noves perspectives a l’organització.

3. Major productivitat: un estudi recent 2 va demostrar que els equips diversos i inclusius són més productius perquè treballen motivats.

4. Millor percepció de la marca i augment de les vendes: una bona gestió interna es visibilitza a l’exterior. Així, les persones consumidores que demostren un major compromís amb la diversitat LGBT optaran per productes/serveis alineats amb els seus valors. La inclusió i gestió de la diversitat de gènere i orientació sexual en la empresa esdevé una estratègia clau per a la innovació, el creixement i la sostenibilitat de les empreses. En definitiva, apostar per la diversitat no només pot retenir el talent, sinó també aportar nous ingressos.

Tenint en compte que les empreses són un reflex de la societat actual, ¿quin percentatge de persones LGBT creus que hi ha a la teva empresa?

Bibliografia
Jiménez, Concha, y Herranz Diego. Las personas LGTB en el ámbito del empleo en España: hacia espacios de trabajo inclusivos con la orientación sexual e identidad y expresión de género. Madrid: Instituto de la mujer y para la igualdad de Oportunidades, 2017.
Muñoz, Óscar. La diversidad LGTB en el contexto laboral en España. Madrid: Grand, 2020.

¿T’agradaria promoure la diversitat de gènere i/o orientació sexual en la teva empresa mitjançant accions de sensibilització? Contacta amb nosaltres.

Coneix els nostres serveis

  Voldria...

  També et pot interessar:

  Coneix els nostres serveis

  Estàs pensant en elaborar, actualitzar o posar en marxa un pla de comunicació no sexista? Necessites un Protocol contra l’assetjament sexual? Posa’t en contacte amb nosaltres.

   Voldria...

   També et pot interessar:

   Per |2022-06-21T12:16:10+02:00juny 21st, 2022|Bretxa salarial, Igualtat de gènere|0 Comentaris

   Comparteix aquesta història, tria la teva plataforma!

   Go to Top