ELS 8 MANAMENTS DE LA

FUNDACIÓ SORLI

La nostra recepta per a la igualtat a l’empresa

1

Impulsar l’evolució de la societat

L’equitat de gènere a l’entorn empresarial és una responsabilitat compartida de la societat, les administracions públiques i les empreses.

Per induir canvis reals i profonds en la societat, es necessita un interlocutor que catalitzi el potencial de transformació social que atresoren les empreses. La Fundació, que coneix el món de l’empresa i disposa de les eines, els professionals i la xarxa de contactes necessaris, es proposa ser aquest interlocutor.

2

Ser punt de trobada entre l’empresa i la societat

Ampliar la xarxa d’empreses i organismes de Catalunya compromesos amb les fites de l’equitat de gènere (cambres de comerç, administracions públiques…) i erigir-nos en espai d’intercanvi entre el món empresarial català i tots aquests agents públics i socials amb l’objectiu d’articular aquesta tasca comuna.

3

Promoure el treball en xarxa

Constituir-nos en plataforma de diàleg, aprenentatge i intercanvi de bones pràctiques i experiències entre les empreses en matèria d’equitat, promovent aliances transversals arreu, establint xarxes i espais d’intercanvi específicament sectorials i difonent els projectes d’èxit que duen a terme les empreses adherides.

4

Ser centre de referència i font d’innovació, excel.lència i creativitat

Constituir un fons de coneixement adaptat a les especificitats del teixit empresarial català, que sigui replicable en altres espais i ajudi a assolir l’excel·lència en la implantació de l’equitat de gènere en l’àmbit laboral.

Concebre, experimentar i avaluar solucions i estratègies innovadores en favor de l’equitat a tots els nivells de l’empresa, ajudant així a establir un model específic de l’empresa catalana en aquest àmbit.

5

Integrar la visió de gènere en l’empresa

Aconseguir que la “mirada de gènere” impregni de manera transversal tots els àmbits de l’empresa, des dels espais de decisió als plans de comunicació, passant pels processos de gestió, selecció de personal, etc.

6

Professionalitzar la igualtat

Aconseguir que s’apliquin al món empresarial mètodes i eines de gestió moderns i contrastats per assolir els objectius d’igualtat.

7

L’empresa no caminarà sola

Donar resposta a les necessitats específiques de cada empresa, proposant solucions eficients en clau de gènere i aportant eines de gestió, serveis de suport i assessorament i una cistella de formacions a mida.

8

Ser una veu autoritzada

Utilitzant com a plataforma i altaveu els mitjans i les estructures de què disposa la Fundació, les entitats adherides poden obtenir reconeixement i exercir capacitat d’influència, alhora que la Fundació exerceix com a portaveu des del món empresarial català pel que fa a tots els temes d’igualtat.

8 manaments - fundació sorli