Espais de treball lliures de violències masclistes(V): Últims aspectes del Protocol contra l’Assetjament Sexual

Aspectes importants que cal tenir en compte quan s’elabora i implanta un Protocol contra l’Assetjament Sexual

En els darrers articles hem pogut comprendre la importància d’actuar i prevenir les violències masclistes a l’entorn laboral, assumint la responsabilitat de les organitzacions en les diferents relacions professionals que sorgeixen, i hem explicat les diferents fases que conformen el Protocol d’Assetjament Sexual. En aquest últim article et parlarem d’aspectes importants que cal tenir en compte quan s’elabora i implanta un Protocol contra l’Assetjament Sexual. Si bé aquesta és l’eina per a detectar i resoldre les situacions d’assetjament, sigui sexual o per raó de sexe, que transcorren amb freqüència en els nostres llocs de treball, disposar del protocol no garanteix la seva utilitat ni efectivitat.

El silenci i l’assetjament

En l’àmbit de detecció de casos, una de les principals dificultats que ens trobem, és que totes les violències masclistes van acompanyades de silenci: la normalització de certes conductes o actituds masclistes, i la socialització que rebem, propicien una tendència a desacreditar les víctimes de violències masclistes  i fan que les mateixes víctimes neguin, minimitzin o silenciïn les seves experiències. Alhora, aquest silenci repercuteix en la capacitat d’actuació de la víctima, que es qüestiona: com puc deixar de patir una violència masclista, si aquestes són invisibles?

Per aquesta raó, és igual d’important tenir el Protocol com formar a tot el personal sobre el mateix. Amb aquesta formació ajudem a definir quines conductes (tot i estar normalitzades) constitueixen situacions d’assetjament i com hem d’actuar davant d’aquestes situacions.

Prevenció i informació: establint una cultura empresarial de “zero violències”

La formació sobre l’assetjament i el protocol, per tant, compleix amb dues funcions essencials: una funció preventiva, ja que fa extensiva a tota la plantilla les conductes i actituds que no es poden realitzar ni tolerar; i una funció informativa, ja que proporciona una resposta i un procediment clar a seguir quan ets víctima d’una violència masclista.

Impartir una formació sobre l’assetjament ajuda a establir una cultura empresarial de “zero violències”, però aquesta tasca no pot ser puntual: si no treballem per difondre i recordar el protocol, aquest coneixement tendeix a perdre’s amb el temps i, per tant, el protocol deixa de ser eficaç. La difusió és, en definitiva, un altre aspecte fonamental per a assegurar l’efectivitat del protocol: fer díptics o cartells, enviar missatges recordant el protocol, realitzant formacions periòdiques, etc.

Recorda: Les violències masclistes ocorren en qualsevol espai sense excepcions

Tanmateix, cal insistir en una idea: que no es detecti cap cas d’assetjament sexual a dins de l’empresa no significa que no s’estigui produint. Les violències masclistes ocorren en qualsevol espai sense excepcions, i l’èxit del protocol dependrà de la quantitat de situacions que detecti i de la forma en com siguin resoltes, sempre a través de persones amb formació específica i aplicant-hi la perspectiva de gènere.

Si estàs pensant en elaborar un protocol conta l’assetjament sexual o necessites formació per a poder-lo implementar, truca’ns i t’ajudarem.

    Voldria...

    També et pot interessar:

    Comparteix aquesta història, tria la teva plataforma!

    Go to Top