FORMACIÓ 

Prevenció de l’assetjament sexual a dones en procés d’inserció laboral 

“Formació en prevenció de l’assetjament sexual a dones en procés d’inserció laboral”

Contribuim a erradicar les violències masclistes a l’àmbit laboral

D’acord amb l’estudi “Acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito laboral en España”, publicat el juny del 2021 pel Ministerio de Igualdad, així com els estudis que es fan a Catalunya, l’assetjament sexual als llocs de treball és una assignatura pendent.

Objectius de la formació

Sensibilitzar i aportar eines útils a les dones que pateixen o han patit situacions d’assetjament sexual o altres violències masclistes a l’àmbit laboral.

A qui va dirigida?

Dones en procés d’inserció laboral i que han viscut situacions de violècies masclistes.

En què consisteix?

Tallers pràctics per l’adquició d’eines per a la prevenció i actuació davant casos d’assetjament sexual i altres violències masclistes en l’entorn laboral.

Acompanyament: passats els 6 mesos, quan la dona ja està en el context laboral.

Qui participa?

Acció inicial de sensibilització dirigida a totes les persones participants dels circuits d’inserció (450 persones).

Càpsula formativa per 115 dones en format presencial.

Itinerari d’inserció

1

Selecció i acollida de participants.

Selecció de dones participants.

2

Disseny del pla de treball individualitzat.

Incorporació de claus de gènere en el pla de treball.

3

Formació especialitzada per la millora de l’ocupabilitat.

Càpsula formativa en violències de gènere.

4

Inici procés de treball dintre de l’empresa d’inserció.

Acompanyament passats els 6 mesos (quan la dona està en context laboral).

5

Sortida al mercat ordinari o millora de les seves habilitats per l’ocupabilitat.

Acompanyament passats els 6 mesos (quan la dona està en context laboral).

Qui col.labora?

logo formacio i treball

Amb el suport de:

Fundació La Caixa