FORMACIONS 2023

A l’empresa, igualtat

Formacions sobre igualtat

El treball per la igualtat de gènere de vegades pot semblar una mica abstracte i desconnectat del dia a dia de les empreses.

Davant d’aquesta realitat, oferim formacions (en modalitat virtual i presencial) per enfortir els processos i el disseny de projectes relacionats amb la igualtat. En les nostres formacions, utilitzem fórmules innovadores i adaptades a les especificitats de cada empresa, i, sobretot, en clau pràctica per facilitar la seva implantació efectiva.

També oferim cursos, tallers, xerrades i jornades de sensibilització sobre la igualtat, els plans d’igualtat, la publicitat i la comunicació no sexista, la bretxa salarial, la conciliació laboral i la corresponsabilitat, i l’assetjament sexual i per raó de sexe, entre d’altres.

1

FORMACIÓ EN COMISSIÓ D’IGUALTAT

2

FORMACIÓ APLICACIÓ DEL PROTOCOL CONTRA L’ ASSETJAMENT SEXUAL

3

FORMACIÓ COMUNICACIÓ NO SEXISTA

4

FORMACIÓ ACCIONS POSITIVES

5

FORMACIÓ A MIDA

1. Formació en Igualtat

Comissió d’Igualtat

La formació, de caràcter especialitzat, va dirigida a les persones encarregades de la implantació de les mesures incloses en el pla d’igualtat, incloent-hi treballadores i treballadors de Recursos Humans, els membres dels comitès d’igualtat, càrrecs directius i comandaments intermedis.

Sensibilització en Igualtat

Un programa de sensibilització en igualtat dissenyat per a la plantilla, els comandaments intermedis i el personal de Direcció.

2. Formació sobre l’assetjament sexual

Formació en aplicació del protocol contra l’assetjament sexual

La formació aborda la complexitat del protocol contra l’assetjament sexual i per raó de sexe. Així doncs, està concebuda per als membres de les comissions que s’encarreguen d’aplicar-lo, de prevenir l’assetjament i d’establir mesures de reparació en cada cas.

Sensibilització en assetjament sexual

Programa de sensibilització en assetjament sexual dirigit a la plantilla, els comandaments intermedis i al personal de Direcció.

3. Formació en Comunicació NO sexista

Formació específica per professionals de la comunicació

La formació incideix en un àmbit sovint negligit, la comunicació amb perspectiva de gènere, que cal tractar corporativament. És d’especial rellevància, doncs, per al personal que s’ocupa de la comunicació interna i externa o que actua com a representant de l’empresa, però també per a qualsevol professional que tingui interès a comunicar-se amb perspectiva de gènere.

Sensibilització en comunicació NO sexista

Programa de sensibilització en comunicació no sexista dissenyat per a la plantilla, els comandaments intermedis i el personal de Direcció.

4. Formació en selecció i promoció de personal en clau de gènere

La formació tracta en profunditat els biaixos de gènere en la selecció i promoció de personal, a més de les mesures de prevenció i actuació en els casos d’assetjament sexual i per raó de sexe.

D’altra banda, introdueix les nocions de lideratge i empoderament femení, de corresponsabilitat i de gestió del temps.

5. Formació a mida per la Igualtat

Adaptem les nostres formacions a la realitat i especificitats de cada empresa.

Si no tens clar el que necessita la teva empresa, contacta amb nosaltres perquè valorem el teu cas.

Properes formacions

No s'ha trobat cap esdeveniment!