L’EQUITAT DE GÈNERE, MOTOR DE PROGRÉS SOCIAL

Coneix-nos

A l’empresa, igualtat.

Per quina raó les empreses hem de traçar un nou camí?

Les empresàries i els empresaris dirigim organitzacions formades per persones, mogudes per les persones, basades en les persones. Sense les persones no seríem res. Però és un fet que homes i dones encara no gaudeixen d’igualtat de condicions i oportunitats per desplegar el seu talent, aportar coneixement i experiència i ocupar un lloc de treball que es correspongui amb la seva vàlua. Les empreses, en definitiva, encara no són igualitàries.

La Fundació Sorli, de la que tan orgullosa em sento com a empresària, és fruit d’un objectiu tan ambiciós com el de generar canvis profunds en la societat d’avui per tal de millorar el futur de tothom, homes i dones. Per a aconseguir-ho aspirem a constituir una gran xarxa d’empreses unides al voltant d’un projecte i un compromís comuns: fer realitat la igualtat de gènere en el teixit empresarial del país.

T’engresco a que ens coneguis i a descobrir el camí que ens ha portat fins aquí i que et proposem seguir amb nosaltres, com ja fan altres empreses padrines que ens espitgen i encoratgen per a que seguim creixent. Volem arribar lluny perquè sabem que “igualtat” rima no només amb “justícia social”, sinó també amb “rendibilitat”.

Agraeixo a la meva família que m’hagi fet costat a l’hora de constituir la Fundació Sorli, però sobretot agraeixo l’entusiasme i el suport de totes les dones i homes que formen part del Grup Sorli, tantes i tantes persones que dia rere dia ens confirmen que el nostre camí es l’encertat, que anem en la bona direcció.

Anna Sorli Fundació Sorli

Avui contemplem amb alegria la feina feta fins ara, però també sabem que ens en queda molta més per endavant. T’animem a acompanyar-nos. Ens necessitem!

Anna Sorli

Som aquestes 8 persones i estem aquí per aquestes 8 raons

anna sorli

Anna Sorli Gorriz

Des del 1986 treballo al grup SORLI. Vaig ocupar el càrrec de Directora de Màrqueting i comunicació fins l’any 2015, quan vaig passar a ser Administradora de “Superficies de Alimentación, S.A.”, l’ensenya comercial dels supermercats SORLI.

Berta Canals

Berta Canals i Renau

Llicenciada en Administració d’empreses, màster en Gestió de conflictes i mediació i màster en Coaching i PNL, la Berta compta amb una dilatada trajectòria professional en la direcció i gestió d’entitats públiques i privades, sobretot en l’àmbit de la cooperació internacional i l’ajut humanitari, i molt especialment entorn de les qüestions de gènere i de l’ús de la violència sexista com a arma de guerra.
Al llarg de la seva trajectòria vital i professional ha realitzat nombroses tasques de suport a les dones, especialment en aquells aspectes relacionats amb els estereotips de gènere que puguin limitar el seu desenvolupament personal.
Té molta experiència dirigint l’elaboració i coordinació de plans d’igualtat i protocols contra l’assetjament sexual a l’empresa, així com en la gestió i coordinació de cursos de formació.

Consultores col.laboradores

Gemma Altell

Gemma Altell Albajes

Psicòloga Social. Especialista en gestió del Gestió del Talent a les Organitzacions, Intervenció sistèmica, drogodependències i Violències masclistes.
Vicepresidència de la Xarxa de dones directives i professionals de ’Acció Social(DDIPAS), membre del Grup impulsor del Pacte del Temps Barcelona Activa, membre del jurat pel Premi Barcelona Empresa Innovadora en Conciliació i Temps de l’Ajuntament de Barcelona, membre de la junta directiva de la secció de dones, gènere i diversitat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya(COPC ).
Experiència en gestió i direcció organitzacions i equips professionals, consultoria organitzacional i gènere.

Merce Marti

Mercè Martí Baliarda

Psicòloga, amb estudis de medicina i antropologia mèdica. Especialista en gestió de la complexitat, polítiques públiques i Violències masclistes.
Treball en el camp internacional, especialment a Amèrica Llatina, en gestió organitzacional en contextos culturals i socials diversos.
Experiència en diagnòstic, estudi, disseny de programes i projectes, supervisió tècnica i avaluació en clau de gènere. Ha ocupat també càrrecs de direcció i coordinació en organitzacions i imparteix docència universitària.

Ester Guillamet

Ester Guillamet

Llicenciada en Màrqueting i comunicació i un màster de Dones, Gènere i Ciutadania. Ha treballat uns anys al sector de la comunicació i Màrqueting, col·laborant en diferents projectes amb perspectiva de gènere. Fusiona la seva passió per la comunicació i els estudis de gènere per oferir contingut atractiu i feminista per tothom.

El Patronat de la Fundació

anna sorli

Anna Sorli Gorriz

Presidenta
Cristina Sorli

Cristina Sorli Gorriz

Vicepresidenta
Ferran Escura

Ferran Escura Serés

Secretari
Mariluz

Mariluz Ramos

Vocal

Les 8 raons de la igualtat a l’empresa

qui som Fundació Sorli - L’igualtat de génere, motor de progrés social

1. La igualtat suposa l’acceptació de les diferències

L’antònim d’”igualtat” és “desigualtat”.

“Igualtat” no vol dir més que igualtat de drets, obligacions i oportunitats entre dones i homes. Per això, quan parlem d’igualtat,  parlem de promoure i respectar la diferència.

Desigualtat

2. Una societat desigual és una societat “coixa”

La desigualtat i els estereotips que l’acompanyen són l’estigma d’una “tara social”.

Com de lluny arribarem si seguim així? Segons el FMI, si res de no canviés, assoliríem la igualtat real entre dones i homes d’aquí… a 2 segles!

Coneixes les dades  que demostren que estem coixos?

Fundació Sorli - L’igualtat de génere, motor de progrés social

3. La igualtat és una obligació jurídica

A Espanya, la Llei d’igualtat (03/2007) apunta a fer efectiu el dret d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, sense cap forma de discriminació. En l’article 45 s’estableixen dues obligacions: l’obligació genèrica de tota empresa d’aplicar el principi d’igualtat en l’àmbit laboral i de negociar amb la plantilla mesures contra la discriminació per raó de gènere; i l’obligació específica de negociar (i acordar) amb els representants del personal un pla d’igualtat.

A Catalunya, la Llei 17/2015 defineix un seguit de mesures d’igualtat d’obligat compliment per les empreses del país.

Drets humans

4. La igualtat és un dret

Declaració Universal de Drets Humans: Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets…(article 1) / Tota persona gaudeix dels drets i les llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense distinció de raça, color, sexe, idioma, religió…(article 2).

Carta Social europea (1961): consagra la igualtat de drets entre dones i homes.

Constitució espanyola (article 14): “homes i dones són iguals davant de la llei”.

Equitat

5. La igualtat és motor de progrés social

La consecució d’una equitat real i efectiva entre homes i dones és una fita ineludible del camí cap a una societat més justa, que promogui espais de desenvolupament personal i professional lliures de violència i sexisme i asseguri la plena igualtat de drets a totes les persones.

Les empreses, com a agents socials, tenen un paper clau a jugar en aquest procés.

Salari emocional

6. Igualtat rima amb rendibilitat

Està demostrat: a major nivell d’igualtat, més competitiva és l’empresa, més harmoniós i sostenible és el seu creixement i més satisfet treballa el seu personal.

Un concepte clau avui en dia és el de “salari emocional” (reconeixement, igualtat d’oportunitats, polítiques de conciliació…). Un millor “salari emocional” millora l’ambient de treball, reforça la lleialtat i el compromís amb l’empresa i redueix l’estrès i l’absentisme. Tot plegat aporta, en suma, un fort guany en productivitat.

Politiques d'igualtat

7. Igualtat rima amb talent i diversitat

Les polítiques d’igualtat permeten optimitzar els recursos humans, atraure i retenir persones valuoses per a l’empresa i fer que se sentin més compromeses amb ella.

A l’hora de cercar feina, un(a) treballador(a) qualificat(da) valora cada vegada més les empreses que inclouen polítiques de conciliació atractives en la seves estratègies de RRHH.

Altrament dit: sense una aposta clara per la igualtat, l’empresa deixa escapar el talent.

Imatge publica d'una empresa

8. La igualtat és un valor cabdal de tota empresa socialment responsable

Des del punt de vista de la imatge pública d’una empresa, el compromís amb la igualtat constitueix un signe distintiu molt poderós. Per què?

Perquè vehicula un compromís ferm amb la igualtat com a valor social i també com a valor d’empresa, marca la inserció de l’empresa en el món contemporani, la seva sensibilitat i la voluntat de respondre al que la societat espera d’ella. Així, l’empresa es posiciona com una institució que sap estar a l’alçada dels seus temps.