Pla d’Igualtat. El registre retributiu: confecció de l’infome (14)

El registre retributiu: confecció de l’infome – Part IV

En aquest article tractarem la classificació de feines per igual valor, una idea que trenca amb la clàssica concepció de comparar únicament les feines iguals.

La classificació per igual valor implica agrupar diferents llocs de treball en una única categoria, tenint en compte les funcions, el nivell de responsabilitat o el nivell d’estudis requerits per al lloc de treball. Aquí tenim un exemple:

Aquests són els llocs de treball i el nombre d’homes i dones per cada lloc d’un hotel:

El registre retributiu: confecció de l'infome

Si tinguéssim en compte les feines iguals, no podríem calcular la bretxa en cap dels llocs de treball que s’esmenten a la taula, ja que només els estan realitzant persones d’un mateix sexe.

Amb la classificació per igual valor, en canvi, es considera que les capacitats, funcions i requeriments per a realitzar qualsevol d’aquestes professions són equiparables i que, per tant, la retribució també ho ha de ser. Així doncs, agruparíem aquestes professions en una única categoria, on compararíem les retribucions de les sis dones del personal de neteja amb les retribucions dels sis homes del personal de jardineria i de conductors.

L’objectiu d’una visió de feines d’igual valor és precisament transformar la valoració que es realitza d’aquelles professions que són ocupades majoritàriament per un sexe determinat, com és el cas del personal de neteja, ocupat el 93% per dones, o bé el sector de la construcció, ocupat el 86% per homes. Quan el nivell de complexitat, responsabilitat o de formació d’un lloc de treball és equivalent a un altre lloc de treball, la retribució ha de ser equivalent també, de manera que s’elimini la tradicional i estereotipada influència de la cultura masclista i la divisió sexual del treball.

El 2013, l’Organització Internacional del Treball publicava una guia introductòria d’igualtat salarial – que pots consultar aquí – amb l’objectiu de conscienciar i entendre el principi d’igualtat remuneració per a feines d’igual valor, així com a traslladar el principi a la legislació nacional i a la pràctica.

La idea és avaluar objectivament els llocs de treball; ja sigui amb mètodes globals, on s’estableix una jerarquia de les feines segons la importància dels requisits d’aquestes, o bé mètodes analítics, tenint en compte i valorant numèricament les capacitats i qualificacions adquirides per l’educació, formació o experiència, la responsabilitat per l’equipament, els diners o les persones, l’esforç físic, mental o psicològic i les condicions de treball, des d’aspectes físics (temperatura, soroll, riscs) com psicològics (estrès, interrupcions freqüents, multitasques…).

El registre retributiu: confecció de l'infome

Un cop creada la classificació, només caldrà realitzar la comparació de les retribucions amb aquestes categories per esbrinar si existeixen influències sexistes en la valoració i la retribució que s’atorguen a homes i a dones.  D’aquesta manera, podrem objectivar la valoració per tal de que sigui un procés més just i podrem eliminar el sexe com a factor determinant.

Si vols més informació, envia’ns un correu:

  Voldria...

  També et pot interessar:

  El Nadal a revisió. Els personatges del Nadal, mirats amb una mica de distància i perspectiva de gènere (Part I)

  By |gener 4th, 2022|Fundació Sorli, Igualtat de gènere, Sexisme|

  Per |2021-10-18T16:35:45+02:00octubre 15th, 2021|Bretxa salarial, Fundació Sorli, Igualtat de gènere|0 Comentaris

  Comparteix aquesta història, tria la teva plataforma!

  Go to Top