Pla d’Igualtat. El registre retributiu: confecció de l’informe (13)

El registre retributiu: confecció de l’informe – Part III

En l’anterior article, que pots consultar fent clic aquí, vam explicar la utilitat d’obtenir la bretxa salarial mitjançant la mediana i com havíem d’interpretar el valor de les dues bretxes. Aquest és el tercer article sobre el registre retributiu, on tractarem d’explicar el procediment per a construir l’informe.

Des del departament de Treball i Afers Socials de Catalunya s’ha elaborat un fitxer d’Excel on, quan introduïm les dades a analitzar, es realitza de forma automàtica el càlcul de les mitjanes, les medianes i les bretxes salarials. Aquest fitxer està disponible en aquest enllaç i pot utilitzar-se per a l’anàlisi o com a guia per a crear la teva pròpia eina de registre retributiu. Tanmateix, si cerques crear la teva pròpia eina, aquestes són les dades necessàries a treballar:

 • Un identificador de cada persona de la plantilla.
 • El sexe.
 • La jornada laboral.
 • La categoria professional.
 • El lloc de treball.
 • L’import anual de cada concepte salarial que ha rebut: de manera que aparegui el valor de cada concepte per columna, o bé una fila per concepte, duplicant les dades anteriors tantes vegades com conceptes salarials hagi cobrat cada persona.

Ara bé, per a poder interpretar i extreure més informació sobre les causes de la bretxa, et recomanem que hi adjuntis:

 • L’edat.
 • Els anys d’antiguitat.
 • El tipus de contracte (indefinit, eventual…).
 • el nivell d’estudis.

Aquestes variables no són estrictament necessàries per al càlcul, però poden resultar molt útils i aportar molta informació sobre la correlació entre l’edat, els estudis o l’antiguitat i l’import del concepte.

La comparació dels conceptes implica necessàriament que s’extrapolin els imports en igualtat de condicions, el que es coneix com a renda normalitzada, on s’extrapolen les quanties a jornada completa i any sencer. D’aquesta manera, evitem la distorsió que podria provocar el personal que només ha treballat una part de l’any, o que treballa amb mitja jornada o amb jornada reduïda. D’altra banda, també implica que els conceptes es comparin mitjançant una classificació de les categories o llocs de treball, o bé a partir d’una classificació de les feines per igual valor, del que et parlarem al proper article.

Un cop obtingut l’import extrapolat per a cada concepte i persona, es pot procedir a realitzar les mitjanes i les medianes amb les fórmules PROMEDIO i MEDIANA, essent necessari establir condicions amb la funció SI. D’aquesta manera es pot fer el càlcul amb els imports segons el sexe de la persona o la categoria o classificació professional utilitzada. Finalment, amb les mitjanes i medianes calculades per a cada sexe es realitzaria el càlcul de la bretxa amb la següent fórmula:

registre retributiu

Si vols més informació, envia’ns un correu:

  Voldria...

  També et pot interessar:

  El Nadal a revisió. Els personatges del Nadal, mirats amb una mica de distància i perspectiva de gènere (Part I)

  By |gener 4th, 2022|Fundació Sorli, Igualtat de gènere, Sexisme|

  Per |2021-10-21T17:55:32+02:00octubre 8th, 2021|Bretxa salarial, Fundació Sorli, Igualtat de gènere|0 Comentaris

  Comparteix aquesta història, tria la teva plataforma!

  Go to Top