Pla d’Igualtat. Definir objectius i mesures: aspectes claus (10)

Pla Igualtat mesures: aspectes claus (10)

Atenció! Abans de llegir aquest article et recomanem que revisis l’anterior Definir objectius i mesures: aspectes claus (I).

Tots el Plans d’Igualtat inclouen els següents deu àmbits de caràcter obligatori:

 1. Cultura i gestió organitzativa: fa referència al conjunt de valors, comportaments, actituds i/o expressions culturals pròpies de la organització.
 2. Condicions laborals: engloba els aspectes formals dels llocs de treball, tant condicions físiques (les comoditats, la il·luminació, l’uniforme…) com organitzatives (la duració de la jornada, els torns de treball…).
 3. Accés a l’organització: quins son els mètodes de recaptació de currículums, com es defineixen el llocs de treball, quins processos de selecció es realitzen, etcètera.
 4. Formació interna i/o continua: la igualtat requereix fer un desaprenentatge de la socialització que hem rebut al llarg de la nostra vida, per tant és essencial incloure un àmbit de formació.
 5. Promoció i/o desenvolupament professional: s’han pactat plans de carrera per afavorir la promoció i la satisfacció de les persones treballadores? Quins processos justifiquen la promoció d’una persona vers l’altre?
 6. Retribució: hi ha criteris objectius que regulin l’import a pagar per les tasques o funcions del lloc de treball?
 7. Temps de treball i corresponsabilitat: engloba les mesures de conciliació i aquelles accions enfocades a assegurar un bon equilibri entre la vida personal i la professional.
 8. Comunicació no sexista: fa referència a la forma en com ens comuniquem, les imatges que utilitzem, el vocabulari i l’ús del llenguatge que es té, tant en l’àmbit extern com intern.
 9. Salut laboral: s’aplica una perspectiva de gènere en la valoració de riscos i mesures de seguretat laboral?
 10. Prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe: aquest àmbit és indispensable per a qualsevol companyia, donat que no equipar-se d’eines per a combatre l’assetjament sexual o per raó de sexe només prolonga la més gran de les desigualtats de gènere.

De forma addicional, algunes empreses també incorporen al seu Pla d’Igualtat àmbits com la Violència de gènere amb l’objectiu de sensibilitzar i donar suport a treballadores víctimes en l’àmbit personal.

Un altre àmbit recomanat és el Compromís amb la igualtat, que serveix per a conscienciar sobre la importància d’afegir la igualtat com a valor imprescindible en la responsabilitat social de les empreses.

Pla d’Igualtat i mesures

Un cop fixats els objectius en cadascun dels àmbits, caldrà dissenyar les mesures o accions que permetin assolir-los. Les accions varien en funció de l’àmbit i objectiu marcat, però a l’hora de definir-les al Pla, totes tenen una estructura comú:

 • Breu descripció de l’acció
 • La persona o departament responsable de l’execució
 • El calendari d’implantació
 • Els canals de comunicació i difusió
 • Els recursos humans, materials i econòmics necessaris

En el proper article et donarem exemples més concrets de les accions i com articular-les en base als vostres objectius.

Si vols més informació, envia’ns un correu:

  Voldria...

  També et pot interessar:

  Per |2021-09-13T13:07:56+02:00juny 30th, 2021|Fundació Sorli, Igualtat de gènere|0 Comentaris

  Comparteix aquesta història, tria la teva plataforma!

  Go to Top