Pla d’Igualtat. Definir objectius i mesures: aspectes claus (9)

Pla d’Igualtat: fase d’elaboració d’objectius i accions

Amb els darrers canvis en la legislació que regula la igualtat en l’àmbit empresarial, són moltes les empreses que inicien l’elaboració del Pla d’Igualtat. En aquest article, ens centrarem en la fase d’elaboració d’objectius i accions a configurar en el teu Pla d’Igualtat.

Per tirar-ho endavant, és imprescindible tenir la comissió d’igualtat constituïda i haver realitzat el diagnòstic de la situació d’igualtat de la empresa. Si ho necessites, pots consultar aquí els articles anteriors:

Elaboració d’objectius i accions

Per començar, l’anàlisi de les dades del diagnòstic et proporcionarà informació molt rellevant que determinarà les mesures a aplicar.
Amb els resultats del diagnòstic quantitatiu (la bretxa i les dades segregades en els llocs de treball i departaments), podràs concloure informació tan rellevant com:

 • Si s’estan produint discriminacions salarials i en quines posicions.
 • Si existeix segregació vertical o horitzontal.

La tipologia de segregació fa referència a la presència majoritària d’un sexe respecte a l’altre: és horitzontal quan aquesta desproporció s’observa en departaments o llocs de treball (terra enganxifós) i és  vertical quan s’observa en els nivells jeràrquics superiors (sostre de vidre).

Amb la informació del diagnòstic qualitatiu (percepció de la nostra plantilla en l’àmbit de la igualtat) i de la gestió i els processos, es podrà esclarir encara més quines accions cal realitzar per assolir els objectius marcats.

Aquests objectius han de definir-se de forma transversal, tenint en compte cadascun dels procediments empresarials que incideixen en les situacions a corregir. Per exemple, en el cas de la segregació, caldrà marcar objectius en l’àmbit de promoció per evitar el sostre de vidre. També caldrà fer-ho en l’àmbit de conciliació, per a fer que les característiques del lloc de treball a promocionar garanteixin un equilibri amb les responsabilitats familiars, ja que aquest és també un factor que impedeix l’ascens i la promoció a les dones.

És responsabilitat de la comissió d’igualtat analitzar el diagnòstic de situació i marcar els objectius i mesures que es desenvoluparan en les àrees de l’empresa que cal incidir. Cada mesura anirà acompanyada del departament responsable d’aplicar-la, d’un cronograma, un pressupost etc.

En general, els Plans d’Igualtat es dissenyen amb una durada de quatre anys. Per a cada àmbit cal fixar un objectiu a aconseguir al final del Pla d’Igualtat; aquests objectius serviran per articular l’ordre i activar les mesures necessàries per a assolir-ho.

En el proper article et parlarem dels àmbits empresarials (els de caràcter obligatori i els opcionals) i els principals objectius de cadascun d’aquests àmbits.

Si a la teva empresa has d’elaborar un Pla d’Igualtat, des de la Fundació SORLI et podem ajudar. Escriu-nos a hola@fundaciosorli.org

Si vols més informació, envia’ns un correu:

  Voldria...

  També et pot interessar:

  Per |2021-09-13T13:04:54+02:00juny 17th, 2021|Fundació Sorli, Igualtat de gènere|1 Comment

  Comparteix aquesta història, tria la teva plataforma!

  Go to Top