EL PAPER DE LES EMPRESES EN LA IGUALTAT 2023

Programa de sensibilització, reflexió i formació sobre el paper de les empreses en la igualtat efectiva entre dones i homes dins i fora de l’entorn laboral

Què poden fer les empreses per la igualtat?

La Fundació, nascuda a partir d’una empresa i formada per un equip amb molta formació i experiència en igualtat de gènere i en l’abordatge de les violències masclistes, dona continuïtat al programa de sensibilització, reflexió i formació a les empreses catalanes iniciat fa quatre anys.

Aquest any obrim un espai sistematitzat de reflexió i diagnosi per detectar i contribuir a desmuntar falses creences i tòpics al voltant del paper de les empreses en la lluita per la igualtat efectiva entre dones i homes.

Per això s’han dissenyat un seguit d’activitats que s’aniran desenvolupant en els propers mesos a tot el territori català.

Aquestes activitats impliquen, entre d’altres:

—Enquestes distribuïdes per les quatre províncies.

—Entrevistes en profunditat a agents clau de tot el territori català.

Resultats de la fase diagnòstica

El 8 de juny del 2023 es presentaran els principals resultats de la fase diagnòstica. A més, es compartiran les vivències d’algunes empreses i les eines que es proposen per treballar aquest component subjectiu que acompanya el treball cap a la igualtat.

Des d’aquí es plantegen estratègies pràctiques per comprometre’s i abordar el fenòmen, més enllà del disseny dels plans d’igualtat.

ICD Projecte 2023

Esmorzar el dia 8 de juny del 2023

Esmorzar “Què poden fer les empreses per la igualtat?”

Presentarem els resultats a totes les direccions d’empreses i entitats participants.

Amb el finançament de:

Institut Català de les Dones