#25N

Tallers “Aprendre a aplicar el Protocol”

Si ets una empresa o un ajuntament i vols saber com aplicar el protocol contra l’assetjament sexual, coneix el nostre PROJECTE

Estratègia per l’abordatge territorial de les violències masclistes a l’entorn laboral

La desigualtat de gènere s’ha anat reduint en els darrers dotze anys, però durant els últims tres aquesta reducció s’ha vist estancada i, fins i tot, augmentada en alguns sectors de l’àmbit laboral. Les condicions laborals, les dificultats per conciliar, la desigualtat en els càrrecs directius o l’assetjament sexual o per raó de gènere són alguns dels aspectes a destacar dins de les desigualtats específiques en el context laboral.

Projecte Fundació SORLI

Destaquem que:

 • Un 69,3% del salari mínim el cobren les dones.
 • Un 73,8% dels contractes parcials són de dones.
 • Existeix una bretxa salarial de 5000 euros/any.
 • Cada any, 20.000 dones denuncien assetjament sexual a la feina a Catalunya.
 • Només un 8% de les dones assetjades denúncia.
 • A Europa una de cada dues dones diu haver patit assetjament sexual a la feina.

En aquesta línia, entenem que només des d’una estratègia compartida entre les empreses, l’administració pública i els diferents agents socials implicats s’aconseguirà amplificar els missatges preventius i de sensibilització i revertir les violències masclistes que succeeixen en el món laboral.

Objectius del projecte

OG. Sensibilitzar al teixit empresarial i a la població res- pecte a les violències masclistes en l’àmbit laboral i els seus impactes en les persones que estan en aquesta situació.

OE1. Teixir aliances i estratègies amb l’àmbit privat dins de cada territori per tal de sensibilitzar sobre les VM.

OE2. Visibilitzar el paper i responsabilitat de les empreses i l’entorn laboral en la lluita contra les violències masclistes.

OE3. Sensibilitzar i informar sobre els drets de les persones que es troben en situació de violència masclista a l’àmbit laboral.

Desenvolupament del projecte

Projecte de sensibilització, articulat a tres nivells per tal de teixir una estratègia conjunta de llarg recorregut que abordi les violències masclistes a cada territori. Els tres nivells corresponen a:

 • Empreses.
 • Administració local.
 • Agents socials: Cambres i unions empresaris i empresàries del territori.

El projecte es troba en la fase inicial d’identificació de territoris i construcció de xarxes compromeses (ens locals, empreses i agents socials implicats) pel treball cap a la igualtat i la prevenció de les violències masclistes a l’àmbit laboral. En aquesta fase es contemplen les següents accions:

1. Detecció dels diferents agents de cada territori (empreses i cambres d’empresaris/es i similars) i articulació de cada xarxa local.

2. Formació inicial a empreses participants: abordatge de les violències sexuals més enllà del protocol.

3. Disseny dels continguts de l’acció de sensibilització i desplegament de la campanya conjunta a cada territori dirigida a:

   • Població en general.
   • Professionals de les empreses.
   • Futurs professionals empresarials (a través dels centres d’educació superior al nivell de grau i MBA).

Calendari

Calendari d’aquesta fase: de novembre del 2021 a març del 2022.

Com em puc adherir al projecte: contacta amb nosaltres a través del correu hola@fundaciosorli.org o el nostre formulari de contacte

  Voldria...

  Amb el suport de:

  Departament de treball, afers socials i famílies
  institut catala de les dones
  Diputació Barcelona
  diputacio lleida

  Amb la col.laboració:

  Vitae Kombucha