FORMACIÓ, ACOMPANYAMENT

TÈCNIC I SUPORT

Perquè amb la voluntat no n’hi ha prou, calen professionals

Una cistella de serveis a mida per a l’empresa

El treball per la igualtat de gènere pot semblar a voltes una mica abstracte, potser desconnectat de la realitat quotidiana de les empreses.

És per això que s’ofereixen serveis de suport i assessorament (virtuals i presencials), per tal d’enfortir els processos d’igualtat i el disseny de projectes relacionats amb aquest objectiu amb fórmules adaptades a les especificitats de cada empresa i, sobretot, en clau pràctica, per a facilitar la seva implantació efectiva.

Formació

Formació i acompanyament tècnic

Formacions virtuals i presencials

Aula virtual de la Fundació i formacions presencials:

Sensibilització.

Introducció a l’equitat de gènere.

Formació bàsica i avançada (tallers i cursos especialitzats).

Píndoles formatives (mòduls d’actualització).

Sessions monogràfiques.

Sessió de sensibilització inicial de 2 hores a l’empresa.

Tres formacions anuals de 4 hores de durada cadascuna.

Formació i acompanyament tècnic

Formacions a mida

Plans de formació a mida per a implantar estratègies d’equitat, formacions específiques per a diferents sectors, etc.:

Adaptats a cada empresa.

Adaptats a un grup d’empreses.

Acompanyament tècnic

Accés a una consultoria professional al servei de les empreses.

Valoració inicial de les necessitats i la situació de cada empresa i concepció de serveis adaptats.

Revisió del Pla d’Igualtat i el Protocol contra l’assetjament sexual, anàlisi del grau d’implantació i determinació de les mesures necessàries.

Establiment conjunt del pla de treball i els objectius i compromisos de l’empresa en matèria d’equitat.

Servei regular d’acompanyament i supervisió especialitzada en l’aplicació del pla de treball i el grau de consecució dels seus objectius.

Seguiment presencial i assessorament on-line individualitzat trimestrals.

FORMACIÓ, ACOMPANYAMENT TÈCNIC

Suport

Suport a la gestió i aplicació de mesures de prevenció i atenció davant de situacions de discriminació i/o violència de gènere en l’àmbit laboral.

Suport al disseny de plans de comunicació (interna i externa) no sexista.

Suport a l’aplicació de polítiques de recursos humans des de la perspectiva de gènere (polítiques de gestió del temps, de conciliació…).

Assessorament i supervisió de campanyes empresarials des de la perspectiva de gènere.

Suport i assessorament per a la participació de l’empresa en programes d’inserció laboral de dones víctimes de violència masclista (per conveni amb      administracions públiques).