SENSIBILITZACIÓ I LOBBY EMPRESARIAL

Perquè l’equitat és cosa de tothom

Una responsabilitat col.lectiva

L’equitat de gènere a l’entorn empresarial és una responsabilitat compartida de la societat, les administracions públiques i les empreses.

Per induir canvis reals i profunds en la societat, es necessita un interlocutor que catalitzi el potencial de transformació social que atresoren les empreses. La Fundació, que coneix el món de l’empresa i disposa de les eines, els professionals i la xarxa de contactes necessaris, es proposa ser aquest interlocutor.

Què fem portes enfora? 

Trobades

Organització de trobades i espais de debat amb administracions públiques i entitats ciutadanes.

Sensibilització i lobby empresarial

Representació

Representació de les empreses vinculades a la Fundació en diferents fòrums i espais especialitzats.

Aliances

Aliances estratègiques amb diferents agents per fomentar l’equitat de gènere a l’empresa.

Dinamització

Dinamització del treball en favor de l’equitat de gènere en l’àmbit laboral, gràcies a l’acció combinada d‘administracions públiques, empreses i altres entitats competents.

Comunicació

Campanyes de comunicació i sensibilització pels mitjans de comunicació en favor de l’equitat de gènere a l’empresa.

Què fem portes endins?

Espai de trobada

Jornades, manifestacions i trobades trimestrals d’intercanvi d’experiències entre les empreses de la xarxa.

Sensibilització i lobby empresarial
Formacions virtuals i presencials

Espai virtual

Espai virtual permanent d’intercanvi de projectes, recursos i contactes.

Mentoria

Accés a la xarxa de mentoria i a projectes d’èxit d’altres empreses adherides.

Butlletí digital

Publicació quinzenal d’informació actualitzada online.

Recursos

Accés al banc de recursos.