Pla d’Igualtat. El registre retributiu: aspectes claus (11)

Pla d’Igualtat: registre retributiu

El Real Decret 902/2020 sobre igualtat retributiva entre homes i dones ens ofereix una eina que permet aprofundir en les causes que provoca la bretxa salarial. Aquest eina, el registre retributiu, serveix per a fer un anàlisi més profund de les retribucions de l’empresa, sent obligatori elaborar-lo i actualitzar-lo anualment.

En aquest article t’expliquem en què consisteix el registre i quins són els aspectes claus per a començar a preparar-lo.

Què es el registre retributiu?

El registre retributiu és un document que recull la mitjana i la mediana de cadascun dels conceptes salarials, en funció de la categoria professional o el lloc de treball, i desglossat per sexe. A partir d’aquestes dades s’obtenen dues bretxes salarials per concepte: una calculada a partir de la mitjana i l’altre a partir de la mediana. Si l’empresa compta amb un Pla d’Igualtat, el RD estipula que s’ha de presentar conjuntament amb el registre, una auditoria retributiva, on quedin justificades totes les bretxes salarials que siguin superiors al 25%.

Com hem esmentat, aquesta eina pretén detectar el lloc on s’originen aquestes diferències. Amb el càlcul de la bretxa, que s’utilitza per als diagnòstics d’igualtat, observem si hi ha diferències, però no ens permet detectar a quina part de la retribució es genera aquesta. Amb el registre, comparem els imports de forma separada en cadascun dels conceptes i, per tant, sí que podem delimitar els conceptes que incrementen les diferències salarials.

Càlcul de la bretxa en base a la mediana. Exemple.

L’altra novetat que presenta el registre és la incorporació del càlcul de la bretxa en base a la mediana, ja que fins ara només es calculava a partir de la mitjana. Amb el càlcul de la mitjana, es sumen tots els imports i es divideixen pel número de persones de la mostra, mentre que amb el càlcul de la mediana, s’ordenen els imports segons la quantia (de menys a més) i s’utilitza l’element central de la sèrie de dades. D’aquesta manera, podem comparar els imports sense la distorsió de quanties elevades o molt baixes.

Veiem un exemple:

Import Dones Import Homes  
     1.000,00 €     1.000,00 €
     1.000,00 €     2.000,00 €
     1.000,00 €     3.000,00 €
     1.000,00 €     4.000,00 €
   11.000,00 €     5.000,00 €
Bretxa salarial
Mitjana      3.000,00 €     3.000,00 € 0%
Mediana      1.000,00 €     3.000,00 € 67%

Estem comparant l’import d’un concepte que cobren cinc dones i cinc homes de la companyia. D’entrada, com la bretxa calculada a partir de la mitjana és del 0%, no observaríem cap diferència. Ara bé, amb el càlcul de la mediana ens trobem una bretxa del 67%, ja que la distribució dels imports en el grup de dones i el d’homes és molt diferent.

Dedicarem a aquest tema els tres propers articles. Seguirem amb l’exemple anterior i t’explicarem com interpretar aquests resultats.

Si vols més informació, envia’ns un correu:

  Voldria...

  També et pot interessar:

  El Nadal a revisió. Els personatges del Nadal, mirats amb una mica de distància i perspectiva de gènere (Part I)

  By |gener 4th, 2022|Fundació Sorli, Igualtat de gènere, Sexisme|

  Per |2021-09-13T13:09:34+02:00setembre 10th, 2021|Bretxa salarial, Fundació Sorli, Igualtat de gènere|0 Comentaris

  Comparteix aquesta història, tria la teva plataforma!

  Go to Top