Whistleblowing. El nou canal de denúncies intern

Què es el Whistleblowing?

El whistleblowing o canal de denúncies intern consisteix en un mitja per canalitzar i rebre les denúncies relacionades amb infraccions o delictes dins de l’empresa. Aquest canal neix amb l’objectiu de protegir no només la plantilla, sinó tothom: també la clientela, les empreses proveïdores o el públic general. 

La Directiva Whistleblowing de la UE (2019/1937) pretén protegir les persones que actuïn com a denunciants. Aquesta nova normativa suposa un avenç en matèria de transparència i detecció d’irregularitats en empreses i entitats públiques, ja que no només inclou el frau o la corrupció, sinó també l’assetjament sexual o altres irregularitats de caràcter ètic o moral. 

Aquest nou marc legal va entrar en vigor a Espanya el 13 de març amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives y de lluita contra la corrupció. 

Claus del canal de denúncies o Whistleblowing

Per garantir la protecció de les persones denunciants i la confidencialitat, i evitar que hi hagi represàlies, és obligatori aplicar els paràmetres següents: 

 1. Establir una persona responsable per assegurar el funcionament correcte del canal de denúncies.
 2. Donar informació clara i accessible sobre el procediment.
 3. Permetre la denúncia per escrit (en tots els seus formats, tant físics com on-line) i verbal. La denúncia verbal és possible per via telefònica, missatge de veu o per mitjà d’una reunió sol·licitada prèviament.
 4. Enviar un justificant de recepció de la comunicació a la persona denunciant en un termini de set dies naturals.
 5. Fixar com a termini màxim de resposta tres mesos.
 6. Establir un règim sancionador.

Com s’implementa el canal de denúncies intern?

Es poden utilitzar diversos formats. D’una banda, es pot facilitar una bústia a través d’un software que ens permeti enviar missatges de manera anònima, en no haver d’introduir dades personals com l’adreça electrònica. D’altra banda, es pot habilitar un número de telèfon o adreça on enviar les denúncies.

En què es diferencia del canal de denúncies per assetjament sexual?

Des del 2007, a Espanya Amb la Llei orgànica per la igualtat efectiva, totes les empreses han de disposar d’un canal de denúncies intern per “donar curs a les denúncies o reclamacions que puguin formular qui hagi estat objecte” d’assetjament. Per això, encara que la teva empresa ja disposi d’aquest canal de denúncies, cal tractar tot tipus d’irregularitats seguint la nova regulació.

Aquesta normativa suposa un avenç en matèria de protecció de les futures denúncies, com també la garantia de no patir represàlies, ja que és la primera vegada que a Espanya es regula la implantació i funcionament dels canals de denúncies a través d’una norma concreta. La clau d’aquesta llei és que estableix els requisits específics que han de complir aquests canals de denúncia.

Si necessites ajuda per a la redacció, implementació i seguiment de polítiques internes amb perspectiva de gènere, contacta’ns.

  Voldria...

  També us pot interessar:

  Les dones no normatives en els processos de selecció: Una bretxa persistent en la igualtat d’oportunitats

  By |maig 23rd, 2023|Categories: Bretxa salarial, Igualtat de gènere, Sexisme|

  Per |2023-05-03T17:04:25+02:00maig 3rd, 2023|Assetjament sexual, Igualtat de gènere, Sexisme|0 Comentaris

  Comparteix aquesta història, tria la teva plataforma!

  Go to Top