SUMA’T A LA FUNDACIÓ

Dues maneres de col·laborar amb la igualtat

Com et pots vincular o col·laborar amb la Fundació?

Hi ha diverses fórmules per a col·laborar amb la Fundació SORLI i formar-ne part.

Poden ser membres de la Fundació aquelles empreses o entitats públiques que promoguin i tirin endavant accions d’igualtat dins de la seva pròpia estructura o aquelles que tinguin la voluntat d’iniciar aquest procés.

Entitats adherides

Pot adherir-se a la Fundació tota persona privada, física o jurídica que ho desitgi, prèvia sol·licitud i aprovació corresponent del Patronat.
Les entitats adherides participen activament en la Fundació, aportant una quota anual simbòlica que els permet beneficiar-se de totes les activitats d’assessorament, suport i formació, així com del treball en xarxa, que proposa la Fundació.

Entitats col.laboradores

Pot col.laborar amb la Fundació tota persona privada, física o jurídica que ho desitgi, realizant aportacions econòmiques o d’un altre tipus que ajudin a assolir els objectius de la Fundació.